Foreningen Frie Fugle

Nordre Fasanvej 199, 1.th
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 11 11 75
forening@friefugle.dk
CVR: 29268843 Bank: Reg. 8411 Konto. 4094039
www.friefugle.dk/forening

Virksomhedsprofil


blå fugl

Foreningen Frie Fugle er et tværfagligt rådgivnings- og formidlingscenter med mere end 25 års erfaring indenfor jordbrug, økologi, miljø, friluftsliv m.v.

 

blå fugl Vi arbejder som konsulenter, freelancere og projektmagere og tilbyder professionelle løsninger til private virksomheder, organisationer, kommuner, amter m.v. Vi løfter både store og små projekter - alene eller i flok.

Vi ser frem til også at føre din id ud i livet...

blå fugl

Foreningen Frie Fugle har en snes personer med forskellig baggrund tilknyttet. Arbejdsfeltet spænder vidt fra friluftsliv, cykelturisme og arkitektur til biologi, natur- og landbrugsintegration, havebrug, have- og naturplaner samt by- og trafikplanlægning. Endvidere tilbyder vi løsninger indenfor IT og sekretariatsbistand.

 

blå fugl Foreningen Frie Fugle står blandt andet bag initiativer som:
  • Oprettelse af De Nationale Cykelruter
  • Koordinering af EuroVelo, det europæiske cykelrute-netværk
  • Teltpladsordningen, hvor næsten 800 teltpladser i Danmark byder velkommen til cyklister, ryttere, sejlende og vandrende
  • Store Lusedag, en årlig dag, hvor både børn og voksne undersøges med en tættekam
  • Økologiske fritidshuse
  • En række projekter med tilknytning til jordbrugs- og gartnerierhvervene

 

blå fugl Fælles for projekterne og for arbejdet er ønsket om at fremme en økonomisk, økologisk og social bæredygtig udvikling af samfundet - også på internationalt plan.

 

blå fugl Har du lyst til at slå dig ned som Fri Fugl er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om muligheden for kontorplads.
   
  De Frie Fugle in english.....  De Frie Fugle på spansk.....  De Frie Fugle på polsk.....