Økologiske fritidshuse  Restaureringsarkitekt/miljødesigner MAA Solveig Ellegaard Poulsen fortæller om byggeriet:


Min udvikling af fritidshuse i træ har nu resulteret i, at den første prototype på et sommerhus på 50 m2 er opført i Kulhuse, Jægerspris Kommune på Jomsborgvej 25.

Økofritidshus i Kulhuse

Facade mod sydvest. Foto: Lars Dahl. Svanholm Træ & ØkoByg


Udvikling fra idé til realitet.
Fra en efteruddannelse til miljødesigner fik jeg en idé om at arbejde med miljøvenlige fritidshuse opført i forskellige størrelser og afpasset forskellige behov. Uddannelsen blev bevilliget en forlængelse, så jeg kunne tage endnu et skridt i retning af at få realiseret en model på byggeri med udvikling af elementer som forudsætning for en produktion.
Efter nogen søgning fik jeg en kontakt til et firma fra Svanholm Gods på Hornsherred. Svanholm Træ & ØkoByg havde arbejdet med projekter, der lignede mit på en meget hensigtsmæssig måde, ligesom de havde de nødvendige produktionsfaciliteter.
Et andet firma -inden for servicebranchen med en gren til byggeri Skjoldø & Lynbech ApS havde vist interesse for udvikling af projektet, og nu kom der faktisk gang i sagerne.
I Kulhuse lå et grundstykke ejet af en af frmaets direktører og denne grund blev stillet til rådighed for opførelsen af min prototype, mens selve firmaet og andre stod inde for byggeriets finansiering, indtil en kreditforening kunne tage over. Herefter kunne der meldes grønt lys for projektets egentlige iværksættelse.
Ingeniør Jørgen Pedersen fra Bascon A/S blev kontaktet med henblik på de bærende konstruktioner og derefter blev Svanholm Træ & ØkoByg særskilt afregnet for at udvikle tegninger til produktion af elementerne og for at indgå aftaler med lokale håndværksfirmaer ud fra et kendskab til disses formåen og evne til at overholde aftaler.

Husets form og funktion
Planen for det pågældende hus består af 2 kvadrater på hver 5x5 meter, hver med en ensidig taghælding på 18 grader både indvendig og udvendig. Disse to hældninger mødes i et traditionelt saddeltag hen over bygningskroppens midte. Den ene af de to halvdele er udset til ophold og køkken i et og samme rum, hvor store glaspartier i vinduer og døre sammen med ovenlyset i taget giver en virkning, så man næsten føler det som at være ude.
Den anden halvdel indeholder soveværelse, bad og bryggers, samt sovehems under det skrå loft og en alkove derunder, som begge åbner sig mod det store opholdsrum, hvorfra der også er adgang. Huset kan uden videre levere 6 sovepladser; men med god vilje kan der let skaffes et par sovepladser mere for kortere perioder.

Elementer og materialer
Huset er opført af elementer i en afstivet stolpekonstruktion udvendigt beklædt med lærketræ og isoleret til helårsbrug ved anvendelse af de første danskproducerede hørbats til miljøvenlig erstatning for den mere traditionelt kendte mineraluld, der ikke i sin fremstillingsproces kan nøjes med solenergi alene. Den udvendige lærketræsbeklædning er behandlet med finsk trætjære iblandet rå koldpresset linolie. Elementerne blev således leveret og opsat med en indvendig beklædning OSB plader, (lange sammenlimede træspån lagt i lag som krydsfiner). Denne beklædning fungerer som en dampbremse til konstruktionen.
Da elementerne var på plads, så kunne der til dannelse af husets synlige indre monteres fibergipsplader, som blev fuldspartlet og dernæst rundmalet med glimmerhvid og farvelaseret i gyldne farver. Til laseringen fik vi hjælp af Helge Strim fra firmaet Striim og Pensel.
Døre og vinduespartier er bygget af Ringstedfirmaet Egen Vinding & Datter ApS, udført med energiglas. Træværket er sprøjtemalet med hvid linoliemaling.
Taget er udført af elementer med en afstivet bjælke/pladekonstruktion, isoleret med hør og cellulose fibre, indvendig beklædt med fibergipsplader, som er malerbehandlet med glimmerhvid. Herover er monteret en hygrodiode -fugtudtørrende dampspærre, som også sikrer at fugt i konstruktionen udtørrer. Selve tagdækningen er udført af sorte fibercementskifre.
Huset hviler på en støbt sokkel og gulvene er ligeledes støbt og isoleret med polystyren og perlitegranulat (et vulkansk materiale), hvorover trægulve er lagt. Gulve er behandlet med hård træolie tilsat titanhvid og behandlet med chitovoks.

Affugtning, ventilation, opvarmning og varmt vand
Et væsentligt krav til dette hus som fritidshus var at det ikke måtte byde på den sædvanlige forekomst af muggen hengemthed, når der åbnes for en ny sæson eller snarere; huset skulle til en hver tid være brugsklar ved ankomst. Til dette er installeret et lodret solpanel på husets sydøst facade som leverer varme, når solen skinner - og det gør den jo faktisk, når det er meget kold vinter i Danmark. Panelets varme pumpes ind i huset af en lille ventilator som får leveret sin elektricitet fra en solcelle. Når solen skinner er den i stand til at udskifte luften og affugte hele huset i løbet af 2 timer.
Dette system yder et tilskud til husets opvarmning, men de ekstreme situationer i den egentlige fyringssæson afhjælpes med en brændeovn af konvektortype, som er placeret midt i huset. Er man meget kuldskær så anbefales det at søge op i hemsen, da det hurtigt bliver lunt der. Endelig er der mulighed for varme styrtebade, hvor vandet leveres gennem et system, hvor en solfanger på taget sørger for opvarmningen, og er solen i dårligt lune kan der kaldes på hjælp fra en elpatron. 
 
 
 
 
 
Foreningen Frie Fugle
Nordre Fasanvej 199, 1.th
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 11 11 75
forening@friefugle.dk
www.friefugle.dk/forening
     Gennemset

    2. november 2004
Til De Frie Fugles hovedside:
www.friefugle.dk
Kun online
Til De Frie Fugles hovedside