Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Frie Fugle

 


Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 24. januar 2012 kl. 17 på Nordre Fasanvej 199, 1.th. 2000 Frederiksberg.


  1. Valg af dirigent og referent
  2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til orientering
  4. Fremlæggelse og godkendelse af evt. vedtægtsændringer
  5. Fremlæggelse og godkendelse af handlingsplan for indeværende regnskabsår
  6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår og fastsættelse af kontingent for 2013
  7. Valg til bestyrelsen, bestyrelsen ønsker genvalg
  8. Valg af 2 kritiske revisorer
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til Foreningen 2 uger før generalforsamlingen afholdes. Forslagene lægges ud til gennemsyn på foreningens hjemmeside senest 7 dage før.

Husk: For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal kontingentet på min. 150 kr. være indbetalt på foreningens konto senest 10 dage før generalforsamlingen dvs. den 14. januar 2012. Reg.nr: 8411 Kontonummer: 4094039.
Kan også betales kontant ved personlig fremmøde på Nordre Fasanvej 199 1. th., inden den nævnte dato.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foreningen Frie Fugle
Nordre Fasanvej 199, 1.th
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 11 11 75
forening@friefugle.dk
www.friefugle.dk/forening


Opdateret d. 5.12.2011
Til De Frie Fugles hovedside:
www.friefugle.dk
Kun online
Til De Frie Fugles hovedside
 
Husk: For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal kontingentet på min. 150 kr. være indbetalt på foreningens konto senest 10 dage før generalforsamlingen dvs. den 14. januar 2012. Kan også betales kontant ved personlig fremmøde på Nordre Fasanvej 199 1. th., inden den nævnte dato. Vi vedlægger følgebrev om, hvorledes indbetalingen kan foregå. Husk medlemsnr. På bestyrelsens vegne Solveig Ellegaaard Poulsen