Miljøbiolog Alice Olsen

Alice Olsen

 

  Opgaver for tiden
 • Initiativtager til den nationale lusejagt: Store Lusedag d. 31 januar- nu for 9.gang på samme dato!

  Læs pressemeddelelse

  Alle forældre opfordres til, som hjælp til selvhjælp, at koordinere deres indsats og denne dag tjekke deres børn for lus og fjerne lusene. De insekticidholdige lusemidler er ikke tilstrækkeligt effektive. Drop dem derfor!

  Se yderligere på www.hovedlus.dk om initiativet.


  Historik
 • I efterårssemestret 2007 Trädgårdsterapi kursus fra Sveriges Landbrugsuniversitet, Alnarp: www.slu.se
 • Konsulent vedrørende skadedyr i økologiske frugtplantager
 • Foruden biologiuddannelsen er jeg uddannet miljø- og arbejdsmiljøkonsulent, sløjdlærer og laboratorieteknikker
 • Har arbejdet som biolog med skadedyrbekæmpelse i "hus og hjem" i 16 år ved Statens Skadedyrlaboratorium. Specielt var jeg beskæftiget med ektoparassitter (kattelopper og hovedlus) samt lagerskadedyr stor majsgnaver og gødningsbiller
 • Har i 1998-99 vurderet effektiviteten af Bug Buster-metoden, våd kæmning med hårbalsam, til tjek for og bekæmpelse af hovedlus, uden anvendelse af insektmidler. Den nu nedlagte Grønne Jobpulje under Miljøstyrelsen finansierede undersøgelsen
 • Som laborant og laboratorieteknikker har jeg, inden jeg læste biologi, praktiseret indenfor medicinal- og trykfarveindustri, samt ved Statens Ukrudtsforsøg, nu Statens Forskningscenter Flakkebjerg og under mit speciale ved Zoologisk Institut, KVL, beskæftigede jeg mig med biologiske undersøgelser af regnorme samt med tungmetalbestemmelser
 • På baggrund af især mine fritidsinteresser og min sløjduddannelse var jeg ansat som demonstrator/ aktør ved Frilandsmuseet sæsonen 2000
 • Jeg har deltaget i flere internationale kongresser, heraf 3 som indbudt oplægholder vedrørende kattelopper
 • Senest, i 2002, deltog jeg i den anden internationale lusekonference i Australien: www.phthiraptera.org


Alice Olsen, miljøbiolog
Maglekildevej 1,3.tv
1853 Frederiksberg C
Tlf.: 33 31 76 86 / 21 43 04 80
e-adresse: alice@friefugle.dk
 
 
 
 
 
 
Foreningen Frie Fugle
Nordre Fasanvej 199, 1.th
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 11 11 75
forening@friefugle.dk
www.friefugle.dk/forening
     Opdateret d. 21.1.2010 Til De Frie Fugles hovedside:
www.friefugle.dk
Kun online
Til De Frie Fugles hovedside