EuroVelo

 
Af: Jens Erik Larsen


EuroVelo betyder Europæiske cykelruter

Det Europæiske Cyklistforbund (ECF) har udarbejdet et forslag til 12 cykelruter gennem Europa. Forslaget kaldes EuroVelo, og det blev lanceret på en international konference i Logrono i Spanien.
På konferencen talte Robert Coleman fra Europa Kommissionens Transport Direktorat og han gav den officielle meddelelse om at EU støtter projektet i den første fase.

Nogle ruter går nord-syd, andre vest-øst og endelig er der 2 rundture, nemlig Nordsøruten (North Sea Circuit) og Østersøruten (Baltic Sea Circuit). Sidstnævnte passerer Danmark, hvilket også er tilfældet med Pilgrimsruten, der forbinder Trondheim med Hærvejsruten. Den vil blive fortsat ned gennem Tyskland og Frankrig til den populære pilgrimsrute i Spanien, El Camino de Santiago.

Ruterne bygger i så høj grad som muligt på eksisterende nationale cykelruter. Danmark har været foregangsland for mange andre lande med hensyn til nationale cykelruter. Erfaringer herfra bruges nu i De Frie Fugle, som i tæt samarbejde Sustrans i England og med Det Europæiske Cyklistforbunds kontor i Bruxelles står for ledelse af projektet.

Den første europæiske rute åbnede år 2000 - Nordsøruten. Man kan få nærmere oplysninger om projektet samt om udviklingen af cykelruter i de enkelte europæiske lande, gennem rapporten "EuroVelo Guidelines for Implementation", som kan rekvireres formedelst 100 kr fra Idéværkstedet De Frie Fugle.
Brug bestillingsservice

Til særlig interesserede medlemmer af vennekredsen, kan vi også tilbyde at sende en brochure med kort over ruterne.


Mere info om EuroVelo + kort: Cycling in Europe- EuroVelo
 
 


 
Foreningen Frie Fugle
Nordre Fasanvej 199, 1.th
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 11 11 75
forening@friefugle.dk
www.friefugle.dk/forening
    Sidst ændret:

   28. november 2002
Til De Frie Fugles hovedside:
www.friefugle.dk
Kun online
Til De Frie Fugles hovedside