Årets Frie Fugl

 Prisen gives til personer eller firmaer, der har brugt deres indsigt, fantasi og mod til at finde nye måder at leve og arbejde på. Der lægges endvidere vægt på frihed, økologi og livsglæde.

Selve prisen består af 13 øre, alt iberegnet, samt en plakat af Storm P., der udstråler ovenstående værdier: trangen til at udskille sig fra mængden og gå sine egne veje – men også trangen til at søge ny luft og nye omgivelser.

2007
Preben Maegaard fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, for vedvarende fremme af vindenergi og anden fornybar energi, senest ved udgivelse af bogen "Vedvarende Modvind".

2006
Jane Skov Lind, Falster Skovdistrikt for Danmarks første sommerfugle-skov, etableret ved Ulvshale på Møn.

2005
Gustav Vadefugl, for standhaftig fortsat vandring og initiativet Byens Vandrefugle. Det er en forening, som tilbyder vandreture til alle uden registrering af deltagerne.

2004
Osteriet Hinge ved Søren Thøgersen er blandt de producenter, der modbeviser, at der kun er plads til bulkvarer i Danmark, men at der også skal være plads til at smage, føle og dufte til varerne.
www.osteriet-hinge.dk

2003
Lusesnapperen ved Carsten Høegholm og firmaet Snatcher's Company ved Kim Plaschke
Med udviklingen af Lusesnapperen ses det at det er muligt med innovation at finde nye veje til at bekæmpe problemet, og at løsningen kan være til gavn for både miljøet og sundheden.
www.lusesnapperen.dk

2002:
Landbrugslauget ved Christian Coff og Tina Unger for genindførelse af andelstanken, der har gjort det muligt, at 500 byboere nu ejer det økologiske landbrug Brinkholm ved Karise og får friske grøntsager leveret hver uge.
www.landbrugslauget.dk

2001: (uddelt ved 20-årsjubilæet)
Quickshaw cykeltaxa ved Klaus Kroll for et nyt initiativ til økologisk transport i byen. Der er tale om en nydesignet dansk cykel fra Christiania Cykler og et gennemgående professionelt koncept, der ud over persontransport indbefatter transport af grøntsager.

2000: (uddelt ved 20-årsjubilæet)
Latterfuglen Jan Thygesen Poulsen for den livsglade strategi, der går ud på at samle folk til latterkoncerter, selvom der ikke nødvendigvis er noget at grine af! Jan T. Poulsen er præsident for Den internationale Latterklub og forfatter til bogen "Le nu! Åbenhed, Kærlighed og Latter".

1999:
Direktør William Fieck, for hans indsats med at skabe Lessors kontorhus i Allerød.

1998:
Arkitekt  Kaare Eriksen fra Landsforeningen Det Grønne Møbel for at have udviklet et koncept, hvorefter værdifulde træer kan bruges til fremstilling af møbler.

1997:
Skuespilleren og teaterlederen Jytte Abildstrøm, for hendes sjældne kombination af sprudlende kunstnerisk originalitet og et konsekvent miljøpolitisk engagement.

1996:
De økologiske igangsættere, for at have skabt Danmarks første økologiske undervisnings- og demonstrationscafé.

1995:
Poul Rask, for hans præstation med at rejse den halve verden rundt på en islandsk hest.

1994:
Johannes Falk, Hvidsted Energiskov, for hans pionerbejde med at udvikle pileskov, som en bæredygtig produktion i landbruget.

1993:
Kollektivisten Sune Scherfig, for hans arbejde med distribution af økologiske fødevarer.

1992:
Skoleinspektør Jørgen Dannesbo for Boesagerskolens eksperimenter med miljøundervisning.

1991:
Selvbygger Niels Peter Nielsen, for hans eksperimenterende byggeri af et jorddækket lavenergihus.

1990:
Fabrikant, Henrik Svensson, Dan-Høns, for hans indsats for udbredelse af lokalt hønsehold.

1989:
Civilingeniør John Schmidt for hans pionerarbejde med spildevandsrensning i naturlige rørsumpe.

1988:
Sammenslutningen Langelinje til Københavnerne, v. Birk Keller

1987:
B-holdet, v. Rebekka Weimar.

1986:
Sammenslutningen af Produktionskollektiver og Arbejdsfællesskaber (SAPA) v. Poul Hansen.
 
 
 
Foreningen Frie Fugle
Nordre Fasanvej 199, 1.th
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 11 11 75
forening@friefugle.dk
www.friefugle.dk/forening
     Gennemset

    Opdateret d. 11.11.2009

Til De Frie Fugles hovedside:
www.friefugle.dk
Kun online


Til De Frie Fugles hovedside