10-års jubilæumskonference for de nationale cykelruter 1993 - 2003

 

 
Scandic Hotel Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens Tlf. 75 62 23 23
Mandag den 24. November 2003 kl. 9 - 16


Arrangører: Skov- og Naturstyrelsen, Ingeniørforeningen i Danmark´s Vej- og Byplanforening og Friluftsrådet med bidrag fra Danmarks Turistråd (Aktiv Ferie Alliancen), Amterne i Danmark og Vejdirektoratet
Konsulent: Jens Erik Larsen, Idéværkstedet De Frie Fugle
Mødeleder: Jens E. Pedersen, formand for Vej- og Byplanforeningen
Program:
Velkomst og offentliggørelse af Miljøministeriets rutestrategiplan
9.00 - 9.05 Velkomst og praktiske oplysninger ved Jens E. Pedersen, Vej- og Byplanforeningen
9.05 - 9.30 Strategiplan for fremtidige cykel, vandre- og rideruter i Danmark. Miljøminister Hans Christian Schmidt. (Rapporten uddeles efterfølgende)
Planlægning, vedligeholdelse og markedsføring af nationale cykelruter
9.40 - 10.00 Amtsrådsforeningens erfaringer med udvikling og vedligeholdelse af de nationale cykelruter gennem 10 år samt synspunkter på fremtiden
Poul Weber, Formand for Fyns Amt udvalg for trafik og miljø og medlem af Amtsrådsforeningens Miljø- og trafikudvalg
10.00 - 10.30 National Cycle Routes in UK. John Grimshaw, Director of Sustrans
10.30 - 11.00 National Cycle Routes in Switzerland. Martin Utiger, Veloland Schweiz
11.00 - 11.20 De nationale cykelruter som turistprodukt og fremtidige visioner herfor. Anders Sørensen. Projektleder Dansk Cykelturisme (Aktiv Ferie Alliancen)
11.20 - 11.30 Kort pause
Brugersynspunkter
11.30 - 11.40 Cyklisters forventninger til de nationale cykelruter. Nanna Salicath, Dansk Cyklist Forbund
11.50 - 12.00 Skiltning - et vigtigt værktøj - teori og praksis. Jens Erik Larsen. De Frie Fugle
12.00 - 12.20 Debat
12.20 - 13.30 Frokost
Flere visioner og planer for fremtiden
13.30 - 14.00 Super-cykel-portal m.v. på Bornholm. Niels Feerup. Destination Bornholm.
14.00 - 14.20 Trafikantservice for cyklister - www-hotlineservice-ruteplanner. Jørgen Valentiner Vejdirektoratet og Peter Rald, Kraks Forlag
14.20 - 14.40  Kaffepause
14.40 - 14.50 Udvikling af nye værktøjer til evaluering af cykelruter ved Simon Wrisberg og Erik Bølling. De Frie Fugle og Dansk Cyklist Forbund
14.50 - 15.20 København - Berlinruten og EuroVelo projektet. Direktør Glen Polano, Østdansk Turisme og Jens Erik Larsen, De Frie Fugle
15.20 - 15.50 Afsluttende debat
Deltagergebyr (kaffe, frokost m.v.) 425 kr

   
 
 

 
 
Foreningen Frie Fugle
Nordre Fasanvej 199, 1.th
2000 Frederiksberg
Tlf. 33 11 11 75
forening@friefugle.dk
www.friefugle.dk/forening
    Gennemset

    9. oktober 2003
Til De Frie Fugles hovedside:
www.friefugle.dk
Kun online
Til De Frie Fugles hovedside